نوشته‌ها

هندیکپ

آموزش هندیکپ آسیایی

آموزش هندیکپ آسیایی

تو سایت پیش بینی فوتبال اپشن های زیادی هست برای پیش بینی که شما میتونید بر اساس سلیقه و علاقه خودتون هرکدوم رو که دوست دارید انتخاب کنید و نسبت به پیش بینی خود اقدام نمایید . یکی از این اپشن ها هدیکپ آسیایی هست .

با هم در آموزش زیر میگیم که هندیکپ آسیایی چی هست و چطوری میشه روش پیش بینی کرد :

هندیکپ

هندیکپ

🔷هنديكاپ آسيايى🔷

Asian Handicap Learning

یکی دیگر از گزینه های بسیار جذاب برای کاربران هندیکپ آسیایی میباشد.
دیدار دو تیم رئال و بارسلونا را در نظر بگیرید و فرض بر اینکه هندیکپ آسیایی طبق تیم رئال میباشد :

هندیکپ صفر تیم رئال

• در صورت پیروزی پیش بینی برد میشود
• در صورت تساوی پیش بینی فسخ میشود( يعنى پول به حسابتون برميگرده نه ميبريد و نه ميبازيد)
• در صورت شکست پیش بینی باخت میشود

هندیکپ ۲٫۵/ ۰- تیم رئال

• در صورت پیروزی پیش بینی برد میشود
• در صورت تساوی پیش بینی نصف باخت میشود
• در صورت شکست پیش بینی باخت میشود

هندیکپ ۲٫۵ /۰+ تیم رئال

• در صورت پیروزی پیش بینی برد میشود
• در صورت تساوی پیش بینی نصف برد میشود
• در صورت شکست پیش بینی باخت میشود
هندیکپ ۰٫۵ – تیم رئال
• در صورت پیروزی پیش بینی برد میشود
• در صورت تساوی پیش بینی باخت میشود
• در صورت شکست پیش بینی باخت میشود
هندیکپ ۰٫۵ + تیم رئال
• در صورت پیروزی پیش بینی برد میشود
• در صورت تساوی پیش بینی برد میشود
• در صورت شکست پیش بینی باخت میشود
هندیکپ ۰٫۷۵ – تیم رئال
• تیم رئال با دو گل اختلاف پیروز شود پیش بینی برد میشود
• تیم رئال با یک گل اختلاف پیروز شود پیش بینی نصف برد میشود
• در صورت تساوی پیش بینی باخت میشود
• در صورت شکست پیش بینی باخت میشود

هندیکپ ۰٫۷۵ + تیم رئال

• در صورت پیروزی پیش بینی شما برد میشود
• در صورت تساوی پیش بینی برد میشود
• شکست با یک گل اختلاف پیش بینی نصف باخت میشود
• شکست با دو گل اختلاف پیش بینی باخت كامل میشود
هندیکپ ۱- تیم رئال
• پیروزی با دو گل اختلاف پیش بینی برد میشود
• پیروزی با یک گل اختلاف پیش بینی فسخ میشود
• در صورت تساوی پیش بینی باخت میشود
• در صورت شکست پیش بینی باخت میشود
هندیکپ ۱+ تیم رئال
• در صورت پیروزی پیش بینی برد میشود
• در صورت تساوی پیش بینی برد میشود
• درصورت شکست با اختلاف یک گل پیش بینی فسخ میشود
• شکست با اختلاف دو گل پیش بینی باخت میشود

هندیکپ ۱٫۲۵ – تیم رئال
• در صورت پیروزی با اختلاف دو گل پیش بینی برد میشود
• در صورت پیروزی با اختلاف یک گل پیش بینی نصف باخت میشود
• در صورت تساوی پیش بینی باخت میشود
• در صورت شکست پیش بینی باخت میشود
هندیکپ ۱٫۲۵ + تیم رئال
• در صورت پیروزی پیش بینی برد میشود
• در صورت تساوی پیش بینی برد میشود
• در صورت شکست با اختلاف یک گل پیش بینی نصف برد میشود
• در صورت شکست با اختلاف دو گل پیش بینی باخت میشود

هندیکپ ۱٫۵- تیم رئال

• پیروزی با اختلاف دو گل پیش بینی برد میشود
• پیروزی با اختلاف یک گل پیش بینی باخت میشود
• در صورت تساوی پیش بینی باخت میشود
• در صورت شکست پیش بینی باخت میشود
هندیکپ ۱٫۵+ تیم رئال
• در صورت پیروزی پیش بینی برد میشود
• در صورت تساوی پیش بینی برد میشود
• در صورت شکست با اختلاف یک گل پیش بینی برد میشود
• در صورت شکست با اختلاف دو گل پیش بینی باخت میشود
هندیکپ ۱٫۷۵- تیم رئال
• در صورت پیروزی با اختلاف سه گل پیش بینی برد میشود
• در صورت پیروزی با اختلاف دو گل پیش بینی نصف برد میشود
• در صورت پیروزی با اختلاف یک گل پیش بینی باخت میشود
• در صورت تساوی پیش بینی باخت میشود
• در صورت شکست پیش بینی باخت میشود

هندیکپ ۱٫۷۵+ تیم رئال

• در صورت پیروزی پیش بینی برد میشود
• در صورت تساوی پیش بینی برد میشود
• در صورت شکست با اختلاف یک گل پیش بینی برد میشود
• در صورت شکست با اختلاف دو گل پیش بینی نصف باخت میشود
• در صورت شکست با اختلاف سه گل پیش بینی باخت میشود
هندیکپ ۲- تیم رئال
• در صورت پیروزی با اختلاف سه گل پیش بینی برد میشود
• در صورت پیروزی با اختلاف دو گل پیش بینی فسخ میشود
• در صورت تساوی پیش بینی باخت میشود
• در صورت شکست پیش بینی باخت میشود
هندیکپ ۲+ تیم رئال
• در صورت پیروزی پیش بینی برد میشود
• در صورت تساوی پیش بینی برد میشود
• در صورت شکست با اختلاف یک گل پیش بینی برد میشود
• در صورت شکست با اختلاف دو گل پیش بینی فسخ میشود
• در صورت شکست با اختلاف سه گل پیش بینی باخت میش

معرفی بهترین سایت پیش بینی فوتبال

برای ورود به سایت وان ایکس بت روی لینک زیر کلیک کنید

www.onexiran.com

لینک هایی که پیشنهاد میکنم ببینید :

آموزش بازی پوکر از مقدماتی تا پیشرفته

بهترین سایت پیش بینی فوتبال